Integracja JavaScript

JavaScript SDK will let you integrate with React, Meteor, Angular.JS and more. Enter to see how to use widget methods, enable events etc.

GET MY API KEY

Widget

Metody widżetu są dostępne poprzez globalne okno przeglądarki UE. Aby włączyć zdarzenia, przekaż je jako własności do konfiguracji głównego widżetu.

Zwróć uwagę, że jest to dokumentacjaJavaScript API/SDK. Dokumentacja REST API znajduje się tutaj.

Użyj atrybutów

Within UE.init(), UE.refresh() i UE.pageHit() methods you can use the same attributes as in window.civchat object (including custom attributes).

Lista standardowych atrybutów, których możesz użyć

Metody

Wycofane metody:
UE.init() oraz UE.refresh(). Zostały połączone w jedną metodę: UE.pageHit(). Pozostałe nie uległy zmianie.

UE.pageHit( )

Zainicjuj widget lub wyślij sygnał PING do głównego serwera. Jest to równoznaczne z przejściem do nowej strony w instalacji "standard" HTTP .

<script>
 UE.pageHit({
  apiKey: 'YOUR_API_KEY',
  name: "John Doe",
  email: "myemail@example.org",
  gender: 2,
  status: 2,
  phone_number: "+48754123434", // Must be a valid E.164 format
  score: 0,
  company: {
   revenue: "$239.9 billion",
   employees: 32
  },
  source_context: {
   foo: "bar",
   john: "doe"
  }
 });
</script>

UE.destroy( )

Usuń dotychczasowy przykład widgetu i usuń okienko z DOM. Ta metoda nie opiera się na żadnych argumentach.

UE.destroy({});

UE.resetAuth(data)

Ta funkcja resetuje__ca__chat cookie, a następnie zakłada nowy lub przypisuje już istniejący na podstawie adresu email (jeśli jest dostępny). Parametr dane to obiekt JSON z kluczem i wartością e-mail.

Technicznie rzecz ujmując, możesz usunąć plik cookie używając tej funkcjonalności i stworzyć od razu nowy.

UE.resetAuth({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 email: "johndoe@mydomain.com"
});

Zdarzenia

onLoad( )

Wyzwalanie kiedy otwierane jest okienko widgetu.

UE.pageHit({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 email: "johndoe@example.com",
 name: "John Doe",
 phone_number: "+48123456789",
 source_context: {
  foo: "bar",
  john: "doe"
 },
 onLoad() {
  alert("Widget loaded!");
 }
});

onMessage( )

Działa dla każdej przychodzącej wiadomości. Obiekt wiadomości będzie przekazany wewnątrz wyzwolonej funkcji.

UE.init({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 email: "johndoe@example.com",
 name: "John Doe",
 phone_number: "+48123456789",
 source_context: {
  foo: "bar",
  john: "doe"
 },
 onMessage() {
  alert("Received a message!");
 }
});

Przykłady obiektu wiadomości:

{
 content: "Hello, world!",
 isAdmin: false
}

If isAdmin is set to true, it means that message came from backend side, otherwise it will be set to false and it means that message came from front-end widget.

onOpen()

Włączony kiedy otwierane jest okienko widgetu.

UE.pageHit({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 email: "johndoe@example.com",
 name: "John Doe",
 phone_number: "+48123456789",
 source_context: {
  foo: "bar",
  john: "doe"
 },
 onOpen() {
  alert("Opened a chat!");
 }
});

onClose()

Włączony kiedy zamykane jest okienko widgetu.

UE.pageHit({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 email: "johndoe@example.com",
 name: "John Doe",
 phone_number: "+48123456789",
 onClose() {
  alert("Closed a chat!");
 }
});