Integracja Big Cartel

Learn how to integrate your Big Cartel with UserEngage app.

GET MY API KEY

Zaczynajmy

Zaloguj się do konta Big Cartel (prawdopodobnie yourshop.bigcartel.com/admin)

Krok 2

  1. Rozwiń menu z your_username
  2. Kliknij Customize design
  1. Przełącz zakładkę na Advanced
  2. Kliknij Layout
  1. Switch from default tab, to custom
  2. Przewiń na dół
  3. Przed zakończeniem </body> tag, wprowadź kod widgetu

Kod widgetu

Zmień YOUR_API_KEY for your API Key which can be found here https://app.userengage.com/integrations/

Kod:

<script>
window.civchat = {
    apiKey: 'YOUR_API_KEY'
};
</script>
<script data-cfasync="false" src="https://widget.userengage.com/widget.js"></script>

Last little step is to click Done następnie Save