UserEngage SDK

Wdrażaj możliwości automatyzacji marketingu bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej.

header-image
Pop-upEmail message

Zbieraj dane o użytkownikach

Obserwuj stuknięcia i zachowanie odwiedzającego. Sprawdź ich lokalizację w aplikacji i dostosuj Twoją komunikację do ich potrzeb.

Obserwuj Twoje niestandardowe zdarzenia

You can send a custom event on any interaction your customers perform inside your app like opens, clicks or purchases.

image-handler
Automation backgroundAutomation popup

Natychmiastowe powiadomienia push

Automatyzuj dostarczanie spersonalizowanych powiadomień na podstawie zachowania użytkownika przy użyciu prostego edytora Drag and Drop.

Wiadomości na stronie

Display messages when users perform a given action in your mobile app. You can show either redirect pop-ups or informative toasts.

Pop-upEmail message